ขับเคลื่อนศิริราชด้วยพลังข้อมูล..จากความหวังสู่ความจริง

ขับเคลื่อนศิริราชด้วยพลังข้อมูล..จากความหวังสู่ความจริง

SiData+: Siriraj Transformation into Data-driven Organization

โรงพยาบาลศิริราช นับเป็นแนวหน้าของโรงพยาบาลในประเทศไทยที่มีมาตรฐานในการจัดการข้อมูลในระดับนานาชาติ ผลักดันยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่มุ่งปฏิรูปการบริหารข้อมูล ฐานข้อมูล ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร (Database and MIS Management Reform) และสร้างระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุน กำกับ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานที่นำข้อมูลจริงมาใช้ในการตัดสินใจทุกระดับ ซึ่งขับเคลื่อนโดย ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช หรือ SiData+

Strategy Map63_TH.jpg

ผศ.ดร.ประพัฒน์ สุริยผล ผู้อำนวยการศูนย์ SiData+ จึงได้ให้เกียรติมาแบ่งปันวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ในบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้

1) การ 'ขับเคลื่อน​องค์กร​ด้วยข้อมูล' ​ในมุมมองของอาจารย์​ เป็นอย่างไร

🧑ผศ.ดร.ประพัฒน์: หลักการที่ผมมอง คือ นำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เริ่มตั้งแต่การนำข้อมูลมาใช้ในการติดตาม เพื่อให้ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ทำความเข้าใจ หา insight ว่าทำไมจึงเกิดขึ้น แล้วนำมาใช้ทำนายว่า จะเกิดอะไรขึ้น (what-if analysis) เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ (action)

1030bc2b-98f9-4776-b8fb-96dd1f4637e2.jfif

2) อาจารย์มีภาพของศิริราชที่ขับเคลื่อนข้อมูลตั้งแต่เมื่อไร แล้วตอนนั้นศิริราชเป็นอย่างไร

🧑ผศ.ดร.ประพัฒน์: จริง ๆ ต้องแจ้งว่า เป็นวิสัยทัศน์ของท่านคณบดีและผู้บริหารของคณะฯ ครับ ก่อนหน้านั้น หน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลจะอยู่กับฝ่ายสารสนเทศ แต่ท่านคณบดีและผู้บริหารมองว่า อยากให้การขับเคลื่อนองค์กร​ด้วยข้อมูลเป็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เพราะฝ่ายสารสนเทศมีงานหนักที่สำคัญในการดูแลระบบสารสนเทศของคณะให้ทำงานได้อย่างราบรื่นอยู่แล้ว จึงได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูล หรือ SiData+ ขึ้นครับ

3) ศิริราชในภาพของอาจารย์เป็นอย่างไรเมื่อมีการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ

🧑ผศ.ดร.ประพัฒน์: ผมมองตามพันธกิจของศูนย์ SiData+ ที่วางไว้ครับ ว่า ต้องเริ่มต้นจากการที่มีธรรมาภิบาลข้อมูลที่ดี (Data Governance) ต่อด้วยการบริหารจัดการข้อมูลให้ดี ให้ถูกต้อง รวดเร็ว มีความพร้อมในการใช้งาน (Data Management) แล้วจึงมีการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ทั้งองค์กร ทุก ๆ หน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำข้อมูลที่เตรียมไว้ ไปใช้งานได้ ตั้งแต่การ Monitor จนไปถึงการวางแผนการปฏิบัติงาน พัฒนาการให้บริการ การศึกษาและงานวิจัย มีการวิจัยและพัฒนาการใช้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับส่วนรวม

4) พวกเราจะได้ฟังอะไรในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ.2565 (SICMPH2022) ที่อาจารย์จะได้เป็น speaker ในหัวข้อ 'ขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังข้อมูล'นี้

🧑ผศ.ดร.ประพัฒน์: ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ ทีม SiData+ จะมาแชร์ประสบการณ์ที่ศูนย์ SiData+ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ทีมจะมาเล่าประวัติความเป็นมา รูปแบบในการบริหารจัดการ โครงสร้างและทีมของศูนย์ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับองค์กรที่สนใจจัดตั้งหน่วยงานเพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล จากนั้น ทีมจะมาเล่าถึงพันธกิจของศูนย์ และงานที่ได้ทำ ทั้งในส่วนของ Data governance, PDPA สถาปัตยกรรมที่ใช้ในส่วนของ Data management และผลงานการนำข้อมูลไปใช้ ทั้งในส่วนของ Business intelligent และในงานฝั่ง Data science ที่นำ AI และ Machine Learning มาใช้ประโยชน์ในงาน Healthcare ได้จริง

หากสนใจมารับฟังเรื่องราวการทำงานของพวกเรา SiData+ อย่างลึกซึ้ง และมุมมองอนาคต AI & Data Science for Healthcare อย่าพลาด Event นี้!

📕 งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ.2565 (SICMPH2022)

👨‍🏫 บรรยาย 'การขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังข้อมูล' (SiData+: Siriraj Transformation into Data-driven Organization) โดย ผศ.ดร.ประพัฒน์ สุริยผล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช (SiData+)

🗓 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

image.png

💻 รูปแบบ Hybrid (บรรยายในห้องประชุมและออนไลน์)

📝 ลงทะเบียนรับฟังหัวข้อนี้ คลิก forms.gle/Z4ppALSuJdLMBsUeA (*) รับจำนวน 100 คน เท่านั้น

ติดตามรายละเอียดได้ที่ sicmph.com หรืองานวิชาการ โทร 02-419-2673-4 และ 02-419-2678 ในวันและเวลาราชการ