Follow

Follow
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Tableau โดยการกำหนดขนาดของ Dashboard และจำกัดจำนวนของ Worksheets

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Tableau โดยการกำหนดขนาดของ Dashboard และจำกัดจำนวนของ Worksheets

Watcharaporn Tanchotsrinon's photo
Watcharaporn Tanchotsrinon
·Aug 8, 2022

เพียงกำหนดขนาดในการแสดงผล Dashboard และจำกัดจำนวน Worksheets จะช่วยเพิ่ม Tableau Performance ได้อย่างไร?

การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Dashboards ผ่าน Tableau สามารถทำได้หลากหลายวิธีด้วยกัน จึงขอยกตัวอย่าง 2 ประการที่ทำได้ไม่ซับซ้อนเลย คือ

1. การกำหนดขนาดของ Dashboard

รูปภาพ1.png

รู้หรือไม่ว่า...การกำหนดขนาดของ Dashboard แบบอัตโนมัติ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของ Dashboard ไม่ดีเท่ากับการกำหนดขนาดของ Dashboard แบบเฉพาะเจาะจง

  • การกำหนดขนาดของ Dashboard แบบอัตโนมัติ

รูปภาพ2.png

ถึงแม้ว่าการกำหนดขนาดของ Dashboard แบบอัตโนมัติจะมีข้อดี คือ Tableau จะทำการปรับเพื่อหาขนาดที่เหมาะสมของการแสดงผล Dashboard ให้พอดีกับขนาดหน้าจอของผู้ใช้งานแต่ละคน แต่การปรับแบบอัตโนมัติอย่างนั้น จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่สามารถทำนายล่วงหน้าได้ และมันยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของ Dashboard อีกด้วย เนื่องจาก Tableau Server จะทำการจดจำทุก ๆ ขนาดมีการแสดงผล Dashboard เพื่อให้การแสดงผล Dashboard นั้นในครั้งถัดไป มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีคนจำนวน 20 คนเข้ามาดู Dashboard ด้วยขนาดของหน้าจอที่มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย Tableau Server ก็จะทำการคำนวณทุกครั้ง เพื่อพิจารณาหาขนาดที่เหมาะสมสำหรับการแสดงผล Dashboards ทั้ง 20 ภาพ

  • การกำหนดขนาดของ Dashboard แบบเฉพาะเจาะจง

การทำความเข้าใจการใช้งาน Dashboard ของผู้ใช้ จะทำให้ผู้พัฒนา Dashboard สามารถกำหนดขนาดที่ชัดเจนเหมาะสมของ Dashboard นั้น ๆ ในระบบได้ วิธีการหนึ่งที่สามารถทำได้ง่าย ๆ คือ การใช้โปรแกรมวิเคราะห์เข้ามาช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเบื้องต้นของผู้ใช้ เช่น ค่าความละเอียดหน้าจอ เป็นต้น

โดย Google Analytics เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมฮิตจาก Google ซึ่งสามารถนำมาทำงานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

รูปภาพ3.png

จากตัวอย่างด้านบนนี้ จะเห็นว่า Dashboard นี้ถูกเข้าชมจากหลากหลายอุปกรณ์ของผู้ใช้งานซึ่งมีค่าความละเอียดหน้าจอที่แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ เมื่อคำนึงถึงชนิดของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานนิยมใช้ สามารถจัดออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้ ดังนี้

  1. มือถือ (ค่าความละเอียดหน้าจอคือ 320×568)
  2. Tablet (ค่าความละเอียดหน้าจอคือ 768×1024)
  3. เครื่องคอมพิวเตอร์ (ค่าความละเอียดหน้าจอคือ 1366×768)

ตัวอย่าง การกำหนดขนาดที่ชัดเจนของ Dashboard รูปภาพ4.png

ถึงแม้ว่า การกำหนดขนาดที่ชัดเจนของ Dashboard จะเป็นการเพิ่มงานอีกเล็กน้อยให้แก่ผู้พัฒนา Dashboard แต่กลับให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในการลดการทำงานของ Tableau Server เมื่อต้องประมวลผลจากการกำหนดขนาดการแสดงผลแบบอัตโนมัติ และยังช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของ Server ให้ดีขึ้นได้อีกด้วย

2. การจำกัดจำนวนของ Worksheets บน Dashboard

รูปภาพ5.png

การคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวม ด้วยการจำกัดจำนวนของ Worksheets บน Dashboard และถ้าหากมีการใช้ภาพมากกว่า 4 ภาพบน Dashboard เดียวกัน ควรพิจารณาว่า มีความจำเป็นหรือไม่ หากไม่มีความจำเป็น ก็นำออกเสียดีกว่า

รูปภาพ7.png

จากตัวอย่างด้านบนแสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของ Worksheets ต่างๆ บน Dashboard พบว่า เมื่อจำนวนของ Worksheets มีมากขึ้น จะส่งผลให้ระยะเวลาในการโหลด Dashboard เพื่อนำเสนอแก่ผู้ใช้งานยาวนานขึ้นเช่นเดียวกัน

  • Dashboarding or Dash-boring

ข้อควรระวังอย่างหนึ่งของการพัฒนา Dashboard คือ การที่ผู้พัฒนาอยากใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนจนกลายเป็นมากเกินไป และนำเสนอข้อมูลทั้งหมดใน Dashboard เดียวกัน ซึ่งอาจทำให้ Dashboard รกรุงรัง ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสน และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลตัวเองต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ การดึงความสนใจของผู้ใช้งาน การแสดงผลข้อมูลที่เข้าใจง่ายและตรงประเด็น ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ก็เป็นอีกข้อควรพิจารณาที่ผู้พัฒนาควรคำนึงถึงและให้ความสำคัญในการพัฒนา Dashboard อีกด้วย

และที่ขาดไม่ได้เลย คือ การรับฟังความคิดเห็น หรือผลตอบรับจากผู้ใช้งาน เพราะมีส่วนช่วยให้ผู้พัฒนา Dashboard สามารถปรับปรุงข้อมูล และรูปแบบการนำเสนอได้สอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

ท้ายที่สุด อยากฝากแนวคิดการสร้าง Dashboard ที่มีประสิทธิภาพเอาไว้ว่า... รูปภาพ6.png

 
Share this